Nový MicroStation CONNECT Update 7

Dne 27.11.2017 Bentley zveřejnili novou českou verzi MicroStationu CONNECT Edition - Update 7. Verze 10.07.00.35. Instalaci si mohou SELECT uživatelé stáhnout na obvyklém místě.

Při instalaci budete překvapeni tím, že instalační balíček je pouze 12 MB velký. To je oproti dřívějším verzím, které měli více než 1 GB instalační "balík", významná změna. Na instalačním procesu se však nic nemění. Všechny potřebné soubory si instalátor on-line stahuje podle potřeby "odněkud" z Bentley Instalačního Cloudu, nebo z nějakého podobného úložiště.

Uživatel má opět, jako dříve možnost si nainstalovat buď přímo Českou Verzi, nebo jen český jazykový instalační balíček (tzv. language pack) jako doplněk k již nainstalované "jinak mluvící" verzi. Podrobnosti naleznete v tomto článku.

Pokud budete Update 7 instalovat přes již existující "nějakou dřívější" verzi MicroStationu CONNECT, pak si uchováte původní nastavení, pracovní prostředí, pracovní sady a historii používaných výkresů - podrobnosti v komentářích k tomto článku.

Při instalaci se nabízí nejen instalace samotného produktu - v našem případě MicroStationu CONNECT Edition Update 7, ale i možnost nainstalovat si nějakou Spolupracující aplikaci (Companion Product/Feature). V tomto případě to jsou aplikace Descartes a LumenRT. Avšak POZOR! Tyto aplikace nejsou zdarma, a pokud si je nainstalujete a budete používat, tak si je tzv. pronajímáte, což Bentley zjistí a na konci příslušného kvartálu vám pošlou fakturu. Stačí si spolupracující aplikaci pustit na déle než deset minut, a už jste si ji pronajali na celý kvartál...

Seznam novinek v Update 7 (oproti poslední verzi Update 6) bude tentokrát poměrně řídký. Žádná nová technologická vymoženost na uživatele nečeká. Podle oficiálního dokumentu "Nápověda : Co je nového?" se jedná o tyto novinky:

  • Zjednodušení práce s BING mapami - tj. s mapami na pozadí (Background Maps): připojování pomocí Raster Manageru a ovládání v dialogu Atributy pohledu.
  • Lze pracovat s novým formátem DWG: RealDWG 2018.
  • Lze importovat a exportovat nové SketchUp formáty 2016 a 2017.
  • V parametrickém modeláři jsou výrazně vylepšeny nástroje na vytahování těles/ploch podle profilu po libovolné trase. Jedná se o zobecnění nedávno nového nástroje Lineární (parametrické) těleso.
  • Při umisťování koncové značky (buňky) na lineární prvek je možné zajistit provázanost (asociativitu). Koncová značka se "svého" prvku neustále drží a respektuje (podobně jako třeba asociativní vzorování nebo asociativní kótování) všechny změny.
  • Vizualizace: Omezená verze vizualizačního a animačního programu Bentley LumenRT, který se nazývá Bentley LumenRT Designer Edition, je nyní k dispozici zdarma pro všechny SELECT uživatele.
  • Rastrové druhy čar: Kromě "starých" vektorových druhů čar je možné stejným způsobem používat i rastrové čáry. Jsou definovány v nové zdrojové knihovně RasterStyle.rsc. Zatím pouze jako Technologická ukázka.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře