Parametrický modelář v CONNECT (3.)

Některé nástroje na parametrické úpravy objektů vyžadují po uživateli zvýšenou pozornost a trpělivost. Kromě obvyklých požadavků typu A) vybrat správný nástroj, B) určit postupně potřebné prvky, C) určit je ve správném pořadí, D) určit je na správných místech, přibývá ještě jeden požadavek: Vzájemná poloha zpracovávaných prvků musí splňovat "nějaká geometrická" pravidla. Ukážeme si na jednom speciálním nástroji, že poloha 3D tělesa a 2D profilu, který "udělá něco" s tímto tělesem, je docela důležitá. Pokud jejich vzájemná poloha nástroji nevyhovuje, nástroj nic neudělá, a ještě flustrovanému uživateli vynadá.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Parametrický modelář v CONNECT (2.)

Parametrický modelář umožňuje pracovat se 3D objekty (tělesy, tak i s jejich "úpravami") pomocí toho nejobyčejnějšího nástroje - Vybrat prvek.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Otočit prvek (trochu složitěji)

Některé nástroje, především manipulační, nabízejí (na první pohled) metody/režimy, které se nezdají prakticky použitelné. Člověk na jejich průběh kouká a říká si, k čemu by se mi to mohlo hodit. Jedna z takových "nezvyklých" metod je Otočení existujícího prvku pomocí 3 bodů.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Parametrický modelář v CONNECT (1.)

V MicroStationu CONNECT se podařilo Bentley výrazně (oproti verzi V8i) zjednodušit a vylepšit 3D parametrického modeláře. Ukažme si na jednoduchém příkladu, jak snadno se s ním nyní pracuje a jaké přináší nové možnosti.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Připíchnutá skupina z pásu

Uživatelské prostředí, které používá MicroStation/PowerDraft CONNECT, je díky pásům (ribbonům) dosti proměnlivé, až to je někdy na závadu. Je dobré vědět, že skupiny nástrojů (ikon, přepínačů, menu variant, atp.), které si uživatel oblíbil, mohou být přítomny na obrazovce neustále. Stačí je připíchnout (anglický termín je: pin).

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Panel rychlého přístupu

V MicroStationu (popř. PowerDraftu) CONNECT může uživatel využívat nový panel s ikonami. Jmenuje se Panel rychlého přístupu (Quick Access Toolbar).

Číst dál: Panel rychlého přístupu

Rady pro převod DWG do DGN (3.)

Aneb, jak zjednodušit monstrózní složené prvky…

Uživatel, který v MicroStationu pracuje s výtvory svých AutoCAD kolegů, je často konfrontován s prvky (raději říkejme s objekty, protože to mohou být opravdu velká seskupení dílčích jednotlivých i složených prvků), s nimiž by rád něco provedl – třeba změnil vrstvu nebo editoval text a ono to buď funguje „nějak podivně“ nebo to nejde provést vůbec.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Rady pro převod DWG do DGN (2.)

Aneb, jak se zbavit nepotřebného balastu…

Často se stává, že v DWG výkresu, který jsme odněkud obdrželi a s kterým máme dále pracovat, je zbytečný, nepotřebný a zmatený balast.  A tento balast přetrvá i po uložení do DGN. Je jedno, zda metodou Uložit jako, nebo Exportem do 2D.

V tomto článku se podíváme, jak mohou v uloženém výkresu DGN překážet například vrstvy a něco podivného, čemu se říká definice sdílených buněk.

Když se podíváme, jak v typickém DGN výkresu (který jsme převedli z DWG výkresu) vypadá seznam vrstev, zjistíme, že je v seznamu několik, až mnoho vrstev, které nejsou využity a neobsahují žádný prvek. Přesto jsou jejich názvy vypsány tučně (jak v dialogu Správce vrstev, tak i v dialogu Zobrazení vrstev), a proto je nelze odstranit.

I když kolonka Využito neobsahuje černý puntík, tak vrstva (s tučným názvem) nějak využita je.

Prvním důvodem může být to, že je využita (leží v ní nějaký prvek) v jiném, než právě aktivním modelu. Všechny modely – je jedno, zda výkresové, kresebné, nebo archy – používají stejné vrstvy a snadno nahlédnete, že je poměrně časté, že některé vrstvy jsou použity (třeba) jen v tiskových arších.

Jenže se občas stane, že provedeme kontrolu všech modelů, a nějaká „tučná“ vrstva není použita v žádném, přesto je nějak někde použita… Ale kde?

V DGN výkresech převedených z formátu DWG velmi často jsou vrstvy použity v definicích sdílených buněk. AutoCAD nepoužívá knihovny buněk, a tak jsou definice buněk (přesněji, dle AutoCAD termonologie: bloků) v uloženy přímo v DWG výkresu. Jakmile se z DWG stane DGN, tyto definice zůstávají ve výkresu jako definice sdílených buněk (shared cells).

Definice sdílených buněk si můžeme prohlédnout (a vybrat je pro umístění) v obvyklém dialogu Knihovna buněk. Je třeba zapnout přepínač Sdílené buňky – všimněte si, že není připojena žádná knihovna buněk, přesto jsou k použití připraveny „nějaké“ buňky, přesněji ve výkresu uložené definice sdílených buněk.  V seznamu můžeme nějakou – právě jednu, bohužel ne více než jednu – definici sdílené buňky Smazat.

Avšak to se nám povede jen tehdy, pokud tato definice není použita – přesněji: umístěna v nějakém modelu. Jakmile je sdílená buňka „někde naživu“ – přesněji: má někde svůj výskyt – pak její definice nelze v dialogu Knihovna buněk smazat. Tuto situaci vidíme na předešlém obrázku.

Rádi bychom vybrali v seznamu definic sdílených buněk více položek, třeba všechny, a pak smazali ty definice, které ve výkresu (v jakémkoliv modelu) nejsou použity. Jenže to MicroStation V8i neumí. Musíme si pomoci příkazem: delete scdefs all . (Smazat všechny definice sdílených buněk.) Příkazový řádek otevřete buď klávesou F9, nebo nabídka Pomůcky/Příkazy.

Akce – smazání – proběhne pouze u těch definic, které nikde ve výkresu (jednotlivých modelech) nemají žádný výskyt. Kolik definic bylo smazáno, vypíše Stavový řádek.

V MicroStationu CONNECT je situace jednodušší, protože v nově uspořádaném dialogu Knihovna buněk, je možné provést v seznamu sdílených buněk vícenásobný výběr (Ctrl+A vybere všechny položky), a pak Tlačítko Smazat zpracuje vícenásobný výběr. Není třeba zadávat žádný příkaz. Avšak i zde platí: Pokud je sdílená buňka „někde“ ve výkresu použita, pak její definice smazat nejde.

Smazání nepotřebných definic sdílených buněk provedete příslušným tlačítkem.

Závěr: Vybitím nepoužívaných definic sdílených buněk (bloků), můžete vyprázdnit mnoho nevyužitých vrstev, které pak snadno odstraníte ve Správci vrstev.

Rady pro převod DWG do DGN (1.)

Aneb, jak se zbavit (nejen) třetího, nepotřebného, rozměru.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...

Lineární těleso (parametrické)

V MicroStationu CONNECT Update 5 se objevil nový, rychlý a především přehledný nástroj na konstruování 3D základního objektu, který navíc může být parametrizován. Jmenuje se lineární těleso.

Zaregistrujte se a přečtěte si více...