AECOsim a Excel

V předešlém článku bylo ukázáno, že model budovy - přesněji: jednotlivé stavební objekty - je možné v AECOsimu editovat nejen graficky, ale i v rozpisce. V dialogu Schedules si uživatel může kdykoliv vypsat aktuální seznam použitých stavebních objektů a podle potřeby je měnit. Nicméně pokud je model budovy "poněkud rozsáhlejší" a počet stavebních objektů jde řádově do stovek či tisíců, stane se editační práce v dialogu Schedules (Rozpisky) "poněkud nepřehledná". Má uživatel možnost vidět a popř. editovat Rozpisky i jinak?

Číst dál: AECOsim a Excel

AECOsim, Rozpiska

V tomto pokračování si ukážeme, že AECOsim CONNECT při vytváření modelu stavby umožňuje uživatelům projekt "číst" nejen graficky v pohledech (kde je umístěna zeď a v ní otvor s výplní), ale i v podrobném seznamu všech použitých stavebních prvků.

Číst dál: AECOsim, Rozpiska

AECOsim a obyčejné objekty

V předešlém článku o AECOsimu CONNECT jste se mohli seznámit, jak vytvářet stavební objekty (např. stěny) pomocí nástrojů AECOsimu a předpisu, jak je (konkrétní) stavební objekt definován v aktivním Datasetu. V tomto článku si ukážeme, že položky z Datasetu můžeme přiřazovat libovolným prvkům, které vznikají nebo již vznikly jinak, než nástroji AECOsimu.

Číst dál: AECOsim a obyčejné objekty

AECOsim CONNECT, Dataset

Dataset (někdy také Databanka) je nezbytným doplňkem AECOSimu. Obsahuje předem připravené vzorkovníky objektů, které jsou při vytváření architektonických a stavařských modelů používány. Tyto vzorkovníky mohou, ale nemusí splňovat příslušné (státní, průmyskové, evropské, firemní,...) normy. Mohou, ale nemusí vycházet z předem určených zdrojů - např. katalogů konkrétních firem.

Číst dál: AECOsim CONNECT, Dataset

AECOsim CONNECT, Správce podlaží

Každý, kdo modeluje 3D objekty, nebo i obyčejné rovinné 2D prvky ve 3D modelu, často bojuje s aktivní hloubkou. Přesněji: řeší problém, jak "vysoko, popř. hluboko" je v aktivním pohledu (kde zrovna něco vytváříme) nastavena rovina (rovnoběžná s tímto pohledem). Ten, kdo umí pracovat s AccuDraw, ví, že rovina, kterou určuje kompas AccuDraw (např. v izometrickém pohledu), dokáže aktivní hloubku nahradit. AECOsim CONNECT jde v tomto nahrazení ještě dál. Aktivní hloubku v libovolně natočeném pohledu zajistí svými službami. Pomocí předpisu, který uživatel nastaví ve Správci podlaží (Floor Manager).

Číst dál: AECOsim CONNECT, Správce podlaží

AECOsim CONNECT, něco navíc

Jak bylo zdůrazněno v tomto článku, aplikace AECOsim Building Designer (verze CONNECT)  je pevně zabudována do MicroStationu CONNECT Edition. To "něco navíc" z titulku tohoto článku ukáže, jak AECOsim obohatí standardní výbavu MicroStationu.

Číst dál: AECOsim CONNECT, něco navíc

AECOsim nastupuje, speedikon končí

S příchodem nových verzí Bentley programů, které můžeme společně označovat slovem CONNECT, dochází k některým změnám v zavedených aplikacích. Pod tímto eufemismem se nemusí skrývat jen vylepšení stávající verze, ale i situace, kdy je vývoj aplikace ukončen. A to je právě případ architektonické aplikace speedikon.

Číst dál: AECOsim nastupuje, speedikon končí

Nový speedikon V8i (SS5) česky

Společnost Bentley uvolnila novou verzi architektonické aplikace speedikon v českém jazyce s (česko)slovenským datasetem (databanka stěn, podlah, stropů, otvorů, schodišť atp.) .

Číst dál: Nový speedikon V8i (SS5) česky

Vlastný typ konštrukcie

Speedikon obsahuje predpipravené katalógy, ktoré už obsajujú nastavené rozmery, hrúbky, či materiálovú skladbu stavebnej konštrukcie. Samozrejme nie je možné, aby katalóg obsahoval všetky varianty, ktoré sa v praxi vyskytujú. Preto je možné tieto katalógy (triedy) rozširovať. Ako doplniť nový variant si ukážeme na stenách.

Číst dál: Vlastný typ konštrukcie

Výukový manuál a demo príklad

Prvé kroky s programom speedikon Architectural môže uľahčiť výukový manuál s demo príkladom. Dokument je určený na rýchle oboznámenie sa základnou funkcionalitu programu speedikon tak, aby čitateľ získal informáciu o jeho používaní a mohol začať v speedikone pracovať. Počas práce s manuálom je vytváraný veľmi jednoduchý projekt rekreačného objektu s dôrazom na slovo demonštračný. Uvedený príklad si nekladie za cieľ vytvoriť projekt objektu, ktorý bude po konštrukčnej stránke bezchybný, ale čo najrýchlejšie osvojenie si logiky práce v programe speedikon.

Už vytvorený demo projekt a výukový manuál si môžete stiahnuť z nášho ftp serveru.

Číst dál: Výukový manuál a demo príklad

Další články...