Parametrizace a proměnné

MicroStation CONNECT Edition Update 17 přináší jednu (docela starou) novinku. Možnost pracovat s proměnnými a s parametrickým rozměry nejen v objemovém modeláři, ale i při práci ve 2D.

Pokud jste si již parametrický 3D model s proměnnými rozměry jednotlivých 3D objektů vyzkoušeli, popř. s nimi pracujete, pak je pro vás tento článek jen drobné upozornění, že totéž lze provádět nyní i ve 2D s prvky: obdélníky, kružnice, oblouky a úsečky. Pokud jste dosud o parametrizaci pomocí proměnných nic nevěděli, budiž vám tento článek užitečný, jako úvod do problematiky.

V nové verzi (Update 17) se objevily nové možnosti při umisťování některých základních jednoduchých prvků - viz závorka v předešlém odstavci. Ukážeme si to u umisťování obyčejného obdélníka, jehož strany jsou rovnoběžné s osami pohledu - Metoda:Pravoúhlá.

V dialogu Parametry funkce přibyly možnosti nastavit (jsou-li zapnuty příslušné přepínače vlevo) délku stran vytvářeného obdélníka. Hrana v tomto případě se rovná strana, anglický termín je Edge, a ten se při automatickém překládání (jak se děje již několik let) nahradil českou Hranou, nikoliv Stranou...

V tomto případě se jedná o drobné vylepšení. Uživatel nyní nemusí zadávat rozměry obdélníka pomocí AccuDraw, ale přímo zadáním fixního rozměru. Pak AccuDraw při konstrukci obdélníka nepotřebuje.

Nicméně, ten rozměr je pevně daný, a pokud ho uživatel nezmění nějakým speciálním nástrojem - třeba Upravit prvek, Změnit velikost prvku nebo taháním za úchyty, tak zůstává "neproměnným".

Pokud chceme nějaký rozměr nahradit proměnnou, pak je třeba klepnou na ikonu (x) vpravo od položky. Ve vyskakujícím okénku se nabízí seznam již definovaných proměnných. Je zde možnost si proměnnou vytvořit, ale tu zatím ponecháme stranou.

Seznam proměnných - v naším ukázce to jsou: Délka, Šířka, Odstup 01, Kolík - je uložený v aktivním výkresu. Avšak tento seznam je snadno přenositelný do jiného výkresu pomocí Exportu/Importu (viz nabídka Soubor v dialogu Proměnné). Export vytváří a Import používá standardní formát Excelu XLSX, který může být editován ručně přímo v Excelu. Zakládací výkres také může zajistit "vznik" proměnných v novém výkresu.

Než začnete proměnné používat, tak je třeba je vytvořit v dialogu Proměnné. Ikonu na jeho otevření naleznete na Kartě: Vazby a Pásu: Rozměry.

Práce v tomto dialogu je intuitivní, nezapomínejte využívat - např. pro vytvoření nové místní proměnné - pravé tlačítko.

Jakmile je rozměr obdélníka parametrizován, v tomto případě je definován proměnnou, lze kdykoliv hodnotu proměnné v dialogu Proměnné nebo v dialogu Vlastnosti změnit.

Podívejme se na závěr, jaké další nástroje na vytváření 2D prvků nyní nabízí možnosti parametrizace objektů pomocí proměnných. 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře