Bentley ukončují podporu starých verzí

V prosinci 2022 rozesílají Bentley všem uživatelům jejich produktů nevyžádaný, nicméně důležitý email s informacemi, jak budou v roce 2023 a později podporovány Bentley programy.

Jak to u Bentley bývá pravidlem, email je to zmatený (na vině je částečně i strojový překlad do češtiny...), a proto je třeba ho dešifrovat.

Bentley píší:

Pevné zásady životního cyklu společnosti Bentley obsahují jasně definované podmínky životního cyklu a podpory, které vysvětlují, jak se během životního cyklu aplikace mění dostupné služby technické podpory a údržby. U produktů, na které se tyto zásady vztahují, bude u nové verze vydané po 1.lednu 2023 uplatňována nová strategie pro správu verzí a bude se na ně vztahovat životní cyklus podpory nové verze popsaný v uvedených zásadách. Budou také podporovány (alespoň) do konce kalendářního roku, a to tři roky po původním datu vydání. Všechny verze CONNECT Edition vydané před tímto datem budou podporovány (minimálně) do 31.prosince 2025. Kromě toho veškerý software V8i SS10 nebo starší zůstává podle našeho předchozího oznámení v roce 2021 bez podpory. Přijetí pevných zásad životního cyklu umožní uživatelům produktů společnosti Bentley lépe plánovat hlavní aktualizace verzí a přitom průběžně provádět aktualizace zabezpečení a výkonu.

Rozluštění:

  • Informace se týkají pouze uživatelů, kteří mají zakoupenu službu SELECT. Uživatelé bez SELECTU nemají nárok na žádnou podporu od firmy Bentley. Tito tzv. "NESELECTi" mohou "jen"používat Bentley produkty, které zakoupili, a to ve verzi, která byla aktuální v době nákupu licence, nebo která byla aktuální v době, kdy ukončovali službu SELECT.
  • Pokud jste SELECT uživatel, a platíte Bentley pravidelné roční poplatky, pak máte nárok na technickou podporu. Pomocí Servisních požadavků (Service Requests) na vašem Bentley SELECT účtu. Avšak tato podpora bude od ledna 2023 poskytována jen pro Bentley produkty řady CONNECT Edition, nikoliv pro jakékoliv verze V8i.
  • Protože verzí CONNECT Edition u všech Bentley produktů je již dlouhá řada, např. u MicroStationu jsme aktuálně u verze Update 17, tak Bentley postupně nebudou technicky podporovat dřívější verze, pokud jsou starší než tři roky. Proto prosím dbejte, když už jako SELECT zákazník máte tu možnost, abyste svoje Bentley programy průběžně aktualizovali.

Shrnutí:

Bentley nijak neomezují používání starších verzí (vaše licence budou i nadále fungovat), pouze nebudou řešit vaše problémy, které u těchto starších verzí nastanou. Koncepce Bentley je jasná a srozumitelná: Donutit uživatele, aby používal nejnovější verze jejich programů. Záleží pouze na vás, zda se podřídíte...

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře