Vyplněná oblast s otvorem

Uzavřené prvky (jakékoliv) je možné vyplnit barvou (nebo také gradientem - více barvami, které se nějak míchají). Někdy je však třeba zohlednit situaci, kdy uvnitř vyplňovaného uzavřeného prvku leží jiný - pochopitelně menší - uzavřený prvek, který tvoří otvor.

V takovém případě je třeba postupovat komplikovaněji, než u prostého vyplněného uzavřeného prvku. Vnější obrys i otvor (může jich být i více než jen jeden) umístíme do modelu bez výplně a následně použijeme nástroj Vytvořit region na pásu Skupiny.

V dialogu Parametry funkce určíme, že Metoda (horní řádka s ikonami) bude nastavena na Uvnitř a v dolní části zapneme ikonu Nalézt vnitřní útvary. Následně kurzorem určíme uzavřenou oblast, která se stane regionem (uzavřeným vyplněným prvkem, v němž mohou být nevyplněné otvory).

Poznámka: Červená a zelená barva se u výsledného prvku změnila, protože vznikl nový prvek, který automaticky převzal aktivní atributy prvku - v tomto případu hnědou barvu.

Výše popsaný postup je logický a snadno ho aplikuje i mírně inteligentní začátečník... Avšak jak postupovat v případě, kdy vyplněný prvek již existuje a uživatel chce do takové kompaktní vyplněné oblasti "udělat díru". Tady nám nástroj Vytvořit region nepomůže. Můžeme však použít nečekaný trik s ohradou.

Ohrada může být vymezena nejen (ručně taženým) obdélníkem nebo mnohoúhelníkem, ale také určeným prvkem. Takovým prvkem může být nejen obdélník, útvar, kružnice, ale třeba i něco nezvyklého: uzavřená b-spline křivka. 

Ohradu definujeme tak, že Typ ohrady nastavíme na Prvek a určíme modrou b-spline uzavřenou křivku. Následně spustíme nástroj Smazat obsah ohrady a akci potvrdíme, jako vždy, datovým bodem, někde uvnitř ohrady.

Výsledkem je díra "po ohradě", tedy otvor vymezený určenou b-spline křivkou. Vznikl netypický typ složeného prvku: Seskupení otvorů.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře