Pravidla zobrazování

V poslední verzi MicroStationu CONNECT Edition Update 16 přichází nenápadná, avšak užitečná novinka: Možnost doplnit definice Stylu zobrazení o pravidlo zobrazování (Display Rules). Uživatel tak získá jedinečnou možnost zobrazovat prvky (2D i 3D) "nějak jinak" podle jejich geometrických vlastností.

Pravidlo zobrazování je součást (doplněk) stylu zobrazení.  Styly zobrazování jsou sice připraveny a optimalizovány pro 3D modely, nicméně lze je vytvářet a používat i pro 2D modely. 

Pravidlo zobrazování je definováno buď v aktivním výkresu, nebo může být připraveno v zakládacím výkresu, nebo v knihovně .DGNLIB. Připravené pravidlo zobrazování přidáme jako speciální atribut ke stylu zobrazení, a jakmile bude tento styl zobrazení použit v nějakém pohledu, pak se automaticky použije i toto pravidlo zobrazování. Vzhled některých prvků, které splňují podmínku uvedenou v daném pravidlu, se změní. 

Definici a následné využívání pravidla zobrazování si ukážeme na tomto příkladu:

V katastrální mapě, kde jednotlivé parcely jsou vytvořeny pomocí útvarů, chceme zvýraznit parcely, jejichž výměra je větší než 4000 metrů čtverečných. Taková parcela se červeně vyšrafuje. Automaticky. Proto vytvoříme nový styl zobrazení, který bude v sobě "skrývat" požadované pravidlo zobrazování. Jakmile v pohledu takový obohacený styl zobrazení použijeme, výsledek se dostaví.

Styl zobrazení s potřebným pravidlem vytvoříme v dialogu Styly zobrazení.  Nějaký vyzkoušený styl zobrazení - např. Drátový model, který je ve 2D nejpoužívanější - zkopírujeme a kopii nějak logicky nazveme - například Výměra větší než 4000.

Pravidlo zobrazování vytváříme nezávisle na nějakém stylu zobrazení. Až bude hotovo, tak ho příslušnému stylu (nebo i více stylům) přiřadíme.

Nejdříve vytvoříme novou sadu pravidel. Pravidel může být více (s operátory AND – OR). Pro naše šrafování velkých parcel bude mít sada jen jedno pravidlo. 

Nejprve budoucí sadu pravidel pojmenujeme. Slogan "Bez názvu" nahradíme tak, že na něj ukážeme kurzorem a z nabídky na pravém tlačítku vybereme (jedinou) položku: Přejmenovat.

Do sady "Výměra větší než ... " sestavíme v pravé části dialogu první (a jediné) pravidlo. Slouží k tomu (pravá) ikona Nové. Po klepnutí na ni se do seznamu vypíše "prázdná", vždy splněná podmínka (viz modrý odkaz Aplikovat vždy).

Taková "vždy splněná" podmínka je pochopitelně k ničemu. Proto je třeba podmínku definovat. Klepnutím na odkaz Aplikovat vždy otevřeme dialog Editor podmínek. Nejprve v položce Popis podmínku nazveme. 

Nyní následuje klíčový krok: Klepneme na položku Zadat vlastnost, ve stromová nabídce je třeba najít, že vlastnost se bude vztahovat k útvarům (mnohoúhelníkům, obrysům parcel). Obsah rozbalovací nabídky je závislý od toho, jaké typy prvků obsahuje aktivní výkres. (Kdyby v něm nebyl žádný útvar nakreslen, tak by se v tomto seznamu položka Útvar neobjevila, a my bychom nemohli požadovanou podmínku sestavit.) 

V naší podmínce bude hrát klíčovou roli výměra (plocha) útvaru, a tento údaj se skrývá v podkořenu Základní. V dalším kroku vybereme požadovaný atribut a určíme zbytek podmínky: "je větší" ( > ) a zadáme číselný údaj (4000) v hlavních jednotkách (tj. v metrech).

Tlačítkem OK tuto podmínku odešleme do příslušné řádky v dialogu Pravidla zobrazování. Zbývá určit, jak se budou útvary, které tuto podmínku splní, chovat. K tomu nám poslouží sloupce Činnosti. (Činností může být více -> Jedna podmínka může zároveň provést několik akcí, nejen parcelu vyšrafovat.)

Pomocí zeleného Plusu (klepneme na něj) si můžeme zvolit v rozbalovací nabídce, jak se toto pravidlo zobrazování projeví. My si z výběru zvolíme možnost Šrafovat. Jak bude šrafa vypadat, se intuitivně určí po klepnutí na “šrafovací” ikonu. Ve dvou krocích.

Všimněte si, že kromě obyčejného šrafování můžeme šrafovat křížem nebo vzorovat buňkou.

Teď už máme pravidlo zobrazování definováno. Obě části: A) Jakého prvku se týká. B) Co se s prvkem stane. Zbývá říci existujícímu stylu zobrazení, že toto pravidlo má používat. Provedeme to v dialogu Styly zobrazení.  Tento dialog lze mj. otevřít pomocí ikony v dialogu Pravidla zobrazování

Bonusy a náměty:

Nelíbí se mezera mezi šrafy, nebo jejich barva? Snadná pomoc, pravidlo zobrazování je možné kdykoliv změnit nebo upřesnit, např. atributy Mezera (mezi šrafami) může být větší, Barva může být nenápadnější, ...

Chceme podobným způsobem šrafovat i menší parcely? Snadná pomoc, pravidlo zobrazování je možné kdykoliv kopírovat a změnit, v podmínce zadat jinou číselnou hodnotu.

V dialogu Pravidla zobrazování je možné kdykoliv nějaké pravidlo potlačit. Stačí zrušit zaškrtávátko u "nepotřebné" podmínky.

Pokud máme pravidel více, pravidla nemusí platit pro určitý prvek všechna najednou. V takovém případě je možné určit, že se aplikuje jen to pravidlo, které má vyšší prioritu. Je v seznamu výše. Stačí zaškrtnout položku Zastavit pokud TRUE (TRUE = NASTANE).

Šrafy vytvořené pomocí pravidla zobrazování je možné tisknout. Tisk akceptuje aktivní pravidla zobrazování. 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře