CONNECT Školitel

V nejnovější verzi MicroStationu CONNECT - Update 5 (10.05.00.40), která byla uvolněna pro SELECT uživatele 16.5.2017, je již zprovozněna nová, poměrně zásadní a rozlehlá služba/aplikace: CONNECT Školitel. Podívejme se na některé možnosti, které nabízí.

Tato nová (zdarma) aplikace již byla dostupná jako Technologická ukázka v předešlé verzi (Update 4), avšak nefungovala, či spíše - v české verzi - škodila, viz tento článek. Ve verzi Update 5 je však již všechno opraveno, vyladěno a my se můžeme podívat, co CONNECT Školitel uživatelům nabízí.

Poznámka na okraj: Anglicky se tato aplikace jmenuje CONNECT Advisor, a je možné, že český termín "Školitel" bude někdy v budoucnu zrušen, a i v české verzi se bude aplikace jmenovat CONNECT Advisor. Prozatím využijme toho, že si nikdo z Bentley tohoto překladu nepovšiml, a používejme termín CONNECT Školitel...

Stručně řečeno: CONNECT Školitel je informační a výukový portál, který je dostupný přímo z MicroStationu.  Ikonu naleznete v pravém horním rohu aplikačního okna MicroStationu CONNECT.

Aby uživatel mohl CONNECT Školitele používat, je třeba aby byl v daném okamžiku zapsán do služby CONNECTION Client. Pokud tomu tak není, je uživatel vyzván, aby tak učinil.

Po klepnutí na OK se otevře standardní přihlašovací okno, kde se uživatel může přihlásit na svůj CONNECTION Client účet.

Po přihlášení budete vpuštěni do útrob CONNECT Školitele.

Poznámka: Pokud nemáte na CONNECTION Clientovi založen účet, tak služby CONNECT Školitele nemůžete využívat. Pokud máte na CONNECTION Clientovi účet založen, pak doporučuji se z něj neodhlašovat - v takovém případě budete do CONNECT Školitele vpuštěni vždy okamžitě. 

CONNECT Školitel se projeví ve dvou nezávislých oknech. Uprostřed obrazovky se ukáže "modrobílý" průvodce s informacemi, co CONNECT Školitel dokáže. Na pravém okraji obrazovky se otevře okno s obsahem CONNECT Školitele.

 

Nejdříve probereme to méně důležité. Modrobílý průvodce uprostřed je pouze směs základních informací, co CONNECT Školitel umí. Průvodcem lze listovat pomocí puntíků dole, a je možné ho při (dalších) spouštěních neukazovat - přepínač vlevo dole.

CONNECT Školitel má samostatné okno a pomocí menu variant v horní části si uživatel může zvolit oblast zájmu.

  • Nedávné - všechny příspěvky řazeny chronologicky od nejnovějšího.
  • Vyhledat ...  - výsledky (posledního) vyhledávání - viz horní řádek. 
  • Rychlý start - základní kursy pro jednotlivé Bentley produkty.
  • Nastávající události - kalendář se seznamem Bentley seminářů, webinářů, workshopů, setkání se zákazníky ap. Jsou zde odkazy na přihlášení na jednotlivé akce. Pokud chcete být s Bentley v častém styku, pak je tento kalendář ideální prostředek.
  • Novinky a oznámení - tiskové zprávy a informace o nových produktech.

Poznámka: Vyhledávat (horní řádek) lze kdykoliv, tj. při jakékoliv oblasti zájmu (viz seznam výše)

Poznámka: I když uživatelské rozhraní CONNECT Školitele na vás v české jazykové mutaci MicroStationu mluví česky, pak náplň je povětšinou anglická. Ale narazil jsem i na německé, francouzské a čínské zprávy, kursy, poutače, oznámení, pozvánky, atp. 

Zásadní a pravděpodobně jedinou pravidelně používanou akcí v CONNECT Školiteli bude pro praktického uživatele rychlé a přehledné vyhledávání. Stačí zadat příslušné klíčové slovo (v angličtině - pokud možno) a v aplikačním okně CONNECT Školitele se nabídnou odkazy do různých směrů.

Odkazy (v tomto případě 29 položek pro klíčové slovo "reference") vedou například do diskusní skupiny Bentley Communities, kde jsou probírány problémy, nebo možnosti týkající se referencí. Nebo se pomocí odkazu dostanete na připravenou výukovou lekci.

Lekce se otevře v novém okně; v tomto případě je to krátký (2:41 minuty) instruktážní film v angličtině, jak správně připojovat reference. Komentář je zpravidla přepsán do titulků, a tak výkladu má šanci porozumět i méně zdatný "anglický mluvčí".

Všimněte si, že výukové okno s filmem v pravém sloupci nabízí další, s aktuálním tématem související, kursy a informace.

Závěr: CONNECT Školitel je již v této první verzi velkým příslibem do budoucna. Bentley připravili pro své (nejen SELECT) uživatele přehledné rozhraní, jak se dostat k potřebným informacím. Zbývá informační databanku průběžně naplňovat potřebnými kursy a informacemi. 

 

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře