Co na nás (možná) čeká v novém MicroStationu?

Na rok 2014 se chystá nová, zásadní verze MicroStationu (a tedy i PowerDraftu, Bentley View ap.) Už je načase, protože poslední zásadní verze - tzv. V8i byla uvedena před pěti lety. Měl jsem příležitost alespoň trochu nahlédnout do této blízké budoucnosti. Jestli jste zvědaví, čtěte dále...

Nová a čerstvá aplikace PowerCivil, je již částečně vytvořena podle "pravidel" nového MicroStationu, a tak - byvše účastníkem školení o tomto produktu - mohl jsem si povšimnout několika novinek oproti zavedeným standardům. S jednou poměrně zásadní a (snad) užitečnou bych vás nyní rád seznámil. Nemohu však zaručit, že se tento nový a pokrokový rys v uživatelském rozhraní opravdu v novém MicroStationu objeví. Zatím je přítomen v aplikacích typu PowerCivil a v jeho odvozeninách.

Avšak jedná se o naprosto obecné vylepšení, a proto je velmi pravděpodobné, že ho Bentley designeři zahrnou i do jiných Bentley produktů. 

Není to nějaká superspecialita (tj. obskurnost) typu: Nový dialog pro import grafického formátu *.QFŇ či jiný způsob zobrazování konzistentních negrafických údajů z analogových štítků či  něco podobného. Vylepšení se odehrává přímo v srdci MicroStationu, v dialogu Parametry funkce a v kreslícím kurzoru. Základní myšlenka tohoto vylepšení je: Co nejvíce informací o probíhajícím nástroji ukázat přímo u kurzoru, protože tam se uživatel vždy dívá - aby nemusel těkat očima do okna Parametry funkce nebo do okna AccuDraw. (pokud vám níže popsaná novinka připomene chování konkurenčních programů, pak je to vaše vina :-)

Následující obrázky jsem převzal z poslední anglické verze programu PowerCivil, proto jsou dialogy a popisky v angličtině. V novém MicroStationu (až bude česky) budou česky hovořit i všechny níže zmíněné novinky.

Nejdříve se podívejme, jak vypadá aktuální situace v okně Parametry funkce a u kreslícího kurzoru. Ukážeme si to na velmi jednoduchém nástroji Place line (Umístit úsečku) - a nebudeme přitom používat AccuDraw, aby nás nic při našem výzkumném úkolu nerušilo. Pokud se vám popsané situace budou zdát zoufale triviální, pak si zkuste, prosím, představit, jak by se stejné postupy projevili u sofistikovanějších nástrojů typu Umístit text, Šrafovat nebo Zaoblit hranu...

V okně Parametry funkce můžeme sledovat a zadat a zamknout dva údaje: Délku úsečky a Úhel (vůči ose X pohledu).

Nové okno Parametry funkce (v okamžiku, kdy spustíme nástroj Umístit úsečku) vypadá takto.

Položky (Distance, Line Direction) se sice jmenují jinak, avšak znamenají totéž jako dříve: délku a úhel. Vzhled okna Parametry funkce se však změnil - protože je vytvořen v technologii .NET, která přináší nové možnosti - s jednou zásadní se za chvíli seznámíme. Jednotlivé rubriky je nyní možné (podobně jako třeba v dialogu Info o prvku) sbalit/rozbalit. Rubriku Features nechme zabalenou, povšimněme si však bezbarvé bublinky u kurzoru. Je zde vypsána výzva/pokyn, co máme dělat - stejná jako v levé části Stavového řádku. Nemusíme tedy těkat okem doleva dolů - potřebnou informaci máme u kurzoru.   

Poznámka: Provoz AccuDraw, jak ho dosud známe, nijak tímto vylepšením omezen nebude, uživatel si pouze může vybrat, zda potřebné číselné údaje bude mít stále jen v okně AccuDraw, nebo zda je bude moci zadávat a sledovat u kurzoru.

Jakmile při vytváření úsečky zadáme první (počáteční bod), tak se okamžitě dozvíme vše potřebné v tzv. dočasné grafice přímo u rozkresleného prvku.

Délku úsečky nemusíme zadávat do okna Parametry funkce - bůhví, kde ho máme na obrazovce schováno, že? Můžeme použít "nachystanou" položku přímo u kurzoru, stačí ji číselně zadat - stejně jako do okna AccuDraw. Pokud chceme ponechat Délku "gumovou" a naopak zadat na pevno úhel úsečky, stačí se posunout do další položky klávesou "šipka doprava" - jak to ostatně  naznačuje dvojička šipek vedle číselného vyjádření aktuální délky (Distance).

Jakmile u kurzoru Úhel (Line Direction) nahradí Délku (Distance), a tento úhel je z numerické klávesnice zadán a klávesou Enter potvrzen, pak se zamkne.

Ukázka tato nebyla, jak snadno nahlédnete složitá a zadávání "u kurzoru" vlastně jen dublovalo zadávání v okně Parametry funkce popř. v okně AccuDraw. Avšak uvědomme si, že řada nástrojů (např. Umístit oblouk) má parametrů více a navíc mohou na sobě nějak záviset - pak je postupné zadávání číselných rozměrů "na kurzoru" podle aktuální situace výrazně přehlednější, než hromadné zadání týchž údajů předem do okna Parametry funkce.

Nová .NET technologie okna Parametry funkce navíc přináší jednu zásadní novinku: uživatel si může snadno každý nástroj přizpůsobit. Přesněji: určit, zda  a jak budou zadávány (nejen) číselné parametry (v našem případě délka a úhel úsečky).

Pokud do okna Parametry funkce ukážeme kurzorem a stiskneme pravé tlačítko, tak se nám nabídne možnost "parametry funkce" pro aktuálně spuštěný nástroj upravit (Customize). Přesněji: rozbalí se kontextová nabídka, avšak pouze s jednou položkou.

Pohleďme, co nám "customizace" nabízí...

Dialog Customize Line (což neznamená Upravit úsečku, ale Upravit nástroj Umístit úsečku) jakoby jen kopíroval položky, které se objevují v okně Parametry funkce (plus něco navíc, čemu se raději ani nebudeme snažit porozumět...). Kde je tedy ta slibovaná "customizace" nástroje Umístit úsečku?

Pozorný čtenář si jistě již všiml zajímavých značek vpravo od každé položky. Zkusme na některou klepnout - za pokus snad nic nedáme...

V rozbalovací nabídce na každé ikoně si můžeme vybrat, jak bude příslušná položka v okně Parametry funkce a u kurzoru ukazována. Můžeme ji...

  • skrýt (Hidden) - položka pak bude nedostupná a nelze ji nijak nastavit
  • zobrazit pouze v okně Parametry funkce (Display in ToolSettings) - položka bude dostupná (a nastavitelná a zamknutelná) pouze v okně Parametry funkce, a nebude se objevovat u kurzoru - tedy: starý způsob, jak hodnotu do položky zadat
  • zobrazit jak v okně Parametry funkce, tak i u kurzoru  (Display and Prompt) - položka bude dostupná (a nastavitelná a zamknutelná) oběma způsoby
  • zobrazit jak v okně Parametry funkce, tak i u kurzoru se zamknutou hodnotou (Display and Prompt with Locked Value) - položka bude dostupná (a nastavitelná a zamknutelná) oběma způsoby a navíc bude její hodnota předem nastavena na zde určenou hodnotu.

Poslední možnost je zvláště hodna pozornosti, protože ji můžeme snadno v kombinaci s tlačítkem Uložit jako (Save as) použít k výrobě specializovaných nástrojů typu: Umístit kolečko s průměrem 10 metrů, Kopírovat rovnoběžně s odstupem 10 cm ap. Tlačítko Uložit jako (Save as) nás dovede k dalšímu dialogu, kde můžeme nový nástroj dotvořit: Dát mu název, přidělit ikonu a zařadit ho na nějaký existující nebo nový panel nástrojů.

Osobní poznámka: Tento postup se mi zdá ještě poněkud syrový, předpokládám, že Bentley designeři ještě projeví svou kreativitu a překvapí nás (bude-li tato technologie v novém MicroStationu použita).

Pochopitelně není třeba produkovat nové nástroje, většině z nás bude stačit, když si ten obvyklý nástroj "trochu přizpůsobíme" - třeba tak, že délku vytvářené úsečky zamkneme na 20 metrů. Jak se to pak projeví při použití tohoto nástroje?

Docela jednoduše a ne nezvratně.

Zamknutou hodnotu lze snadno z klávesnice přepsat.

Na závěr tohoto (doufám) vizionářského článku mi dovolte sdělit jednu informaci, která je jistě pravdivá: Nová vývojová verze MicroStationu nese označení Vancouver. Pamatujete? Když se vyvíjela verze V8i, tak se do poslední chvíle jmenovala Athény. Přijímám sázky, jak se bude jmenovat vývojová verze MicroStationu v roce 2019, já sázím na Bombaj (prý to bude opravdu bomba :-)

   

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře