MicroStation slaví 30. narozeniny!

Milý MicroStatione!

Dovol, abychom Ti k tvému jubileu poblahopřáli vše nejlepší, stálé a pevné zdraví, pracovní úspěchy, rodinnou pohodu a především neutuchající elán! 

(Aktualizováno! Přidáno sedm obrázků pro pamětníky)

Připomeňme si, co všechno za těch dlouhých 30 let oslavence prožil, pohleďme do hlubin věků a zavzpomínejme i na naše mládí! (Podklady pro tuto cestu zpět mi poskytl ing. Robert Koráb. Vďaka, Robo!)

Doba prenatální a inkubátorová (1983-1987)

Dva bratři - Keith a Barry Bentley - zakládají "programátorskou" firmu Bentley Systems o dvou zaměstnancích. Jejich první, a jak se záhy ukáže i klíčová zakázka z roku 1983 je na dlouhých 12 let pevně sváže s firmou Intergraph, která je už řadu let důležitým hráčem ve vývoji jak SW tak i HW. Pro "intergraphovský" formát DGN oba bratři vyvinuli aplikaci PseudoStation - primárně pro unixové stanice VAX od firmy Digital. Jednalo se o čtečku a zobrazovačku dat ve formátu DGN - dnešní terminologií řečeno o jakési velmi dřevní Bentley View.

V roce 1984 se ukázalo, že počítač nemusí být jen sálový a že může být o osobní, proto se z PseudoStationu  postupně vyklubává aplikace s názvem MicroStation ("micro" proto, že bude pracovat na "mikropočítačích"). Z počátku je MicroStation ve svých verzích číslován logicky, a tak po první verzi "1.0" přichází v roce 1987 aplikace MicroStation 2.0.

Ve své době nevídané grafické rozhraní (na obrazovce se zobrazovaly opravdové obrázky a nikoliv jen číselný seznam odkud kam vedou jednotlivé čáry) přineslo první úspěchy. Nová verze "3.0" na sebe nedala dlouho čekat.

Dětství (1988-1992)

Dětství MicroStationu bylo krátké a bouřlivé - proběhlo totiž v letech, kdy se osobní počítače (jak "DOS", tak i Apple) rozlily po celém světě a každý ho chtěl mít jako základní pracovní pomůcku.  V prosinci 1988 je uveden firmou Intergraph (pod níž Bentley spadají) MicroStation V3.0. A protože vývoj "technologie PC" (jak HW, tak i operačního systému) pádí dopředu rychleji než politické změny v Evropě, tak je náhle pro uživatele k dispozici kvalitní a dostupný grafický (kreslící) systém za "rozumné peníze". Jinak řečeno - počítačově projektovat může skoro každý.

I naši komunisté, budiž jim země těžká!, na poslední chvíli zavětřili západní vítr a po stranické linii prosadili program "2000 AIP pracovišť". AIP je zkratka za automatické inženýrské pracoviště - tedy počítač pro projektanta a geodeta ap. Takových počítačů mělo být v celé ČSSR dva tisíce. Určitě existovali podrobné předpisy, že v Praze 6 jich může být 11, zatímco v celém Brně 45, nebo tak podobně, ale tyto předpisy definitivně odvál Listopad 89. Přesto po této státní akci zůstalo ve firmách mnoho PC a pracovních stanic (s OS UNIX), něco nakoupeného a mnoho, mnoho ukradeného softwaru. MicroStation mezi touto naplaveninou chyběl - protože byl vládou USA pro státy východní Evropy striktně embargován. Přesto se českoslovenští inženýři mohli na MicroStation V3.3 poprvé podívat v dubnu 1989.

Embargo padlo v létě 1990 a MicroStation se začal v ČSFR prodávat - zpočátku především geodetům a kartografům - prostě těm, kteří nějak pracují s mapou.

V 90. letech se MicroStation stává multiplatformním softwarem - běhá na různých UNIXech, Macintoších, SUNech, SiliconGraphicsech a především na PC - tj. na DOSu. Na podzim roku 1990 přichází nová verze 4.0 s naprosto novým grafickým rozhraním, tzv. Motif  a s novým, mimořádně silným programovacím nástrojem MDL. Ač pracuje pod DOSem - což je "textový a příkazový" operační systém, tak MicroStation  nabízí paletky, ikonky, roztahovatelná okna, která se mohou překrývat - prostě skoro všechno, co je dnes naprostou samozřejmostí.

Na další verzi se čekalo skoro tři roky, mezitím se podařilo MicroStation V4 lokalizovat do češtiny - včetně cca 3000 stran manuálu - což nepochybně výrazně přispělo k rozšíření MicroStationu mezi české a slovenské uživatele.

Jinošství (1993-1999)

Verze V5 z jara 1993 přinesla první kontakt s OS Windows - tato verze mohla být provozována pod tehdejšími Windows NT - jako jedna z prvních aplikací. Uživatelé mohli nyní používat MicroStation i jako nástroj pro práci s různými typy rastrů. Nárůst zaměstanců Bentley oproti roku 1983 dosáhl neuvěřitelných 5000% !! (z původní počtu 2 na 100 osob). Bentley jsou stále ještě vlastněni dřívějším gigantem - Intergraphem, ale okamžik změny se blíží.  V roce 1995 se Bentley Systems od Intergraphu definitivně oddělují a stávají se nejen programátorskou, ale i obchodní firmou - se všemi důsledky.

Do verze V5 bylo číslování MicroStationů docela přehledné, po osamostatnění nastává doba (která trvá, až dosud), v níž se každý nový MicroStation jmenuje překvapivě. Nedivme se - nastala puberta!

V roce 1995 se samostatní Bentley předvedou s verzí 95 - a především uvedou menšího bratra - PowerDraft. Přinesou uživatelům asi nejzásadnější technologickou novinku své historie - AccuDraw.

Rok 1997: nová verze s názvem SE, tedy nikoliv číslo, ale zkratka...

Touto dobou se mohutně pracuje na tzv. "objektovém" MicroStationu - který (možná želbohu, možná díkybohu) nikdy nespatří světlo světa... proto se v číslování dostáváme v roce 1999 k verzi V7, zvané MicroStation/J. to J znamená Java, protože přelom tisíciletí byl ve znamení tohoto nového fenoménu - kdo neprogramoval v Javě, tak jako kdyby nebyl.

Kromě Javy nabídl tento MicroStation i užitečné věci, například velmi výkonného objemového modeláře, a tak se MicroStation konečně zařadil mezi vyspělé 3D CAD systémy, které ještě nedávno (vzhledem k roku 1999) pracovaly jen na mohutných UNIXových stanicích.

Mládí (2000-2008)

Po nepokojné pubertě přichází největší zlom v historii MicroStationu. pro verzi V8 je v roce 2001 připraven nový formát DGN - tzv. DGN V8, ten starý formát - DGN V7 - sloužil beze změny od roku 1983! Tato dlouhověkost byla dáno "gumovitostí" DGN formátu - jeho tvůrce na počátku 80.let byl pravděpodobně postižen záchvatem geniality, protože formát navrhl tak, že se do něj daly snadno přidávat nové typy prvků, aniž by byla narušena kompatibilita ke starším verzím. Jinak řečeno, co MicroStation (v nějaké starší verzi) nepochopil, toho si nevšímal. Tento princip však na počátku nového věku přestal stačit - jak uživatelům, tak i tvůrcům aplikace, a tak vznikl nový formát DGN V8 (který mimochodem slouží dodnes a není důvod ho - zatím - měnit nebo vylepšovat).

Ve verzi V8 je možné přímo pracovat s formátem DWG - do té doby bylo třeba provádět importy a exporty mezi DGN<->DWG. A nový formát zrušil mnohá omezení - např. počet vrstev (dříve: přesně 63, nyní: kolik chcete), velikost pracovní plochy ap. Ukazuje se, že Java už není tím čím se zdála být - tj. nadějným programátorským rozhraním, a tak se s tímto MicroStationem začíná čím dál tím více prosazovat starý, dobrý a především užitečný BASIC - např. ve formě Microsoftího Visual Basic for Application. Programátor si tedy může vybrat z celkem pěti možností, v čem svou aplikaci napíše. Jen musí dávat pozor, aby nepřebral...

První upgrade verze V8 přichází na jaře 2003 a je označován V8.1 - všechny neduhy a dětské nemoce (zvláště nepříjemné byly spalničky a ouročky) jsou vyléčeny a my, prodejci, můžeme bez obav tento nový MicroStation nabízet zákazníkům.

Druhý upgrade na jaře 2004 - byl velmi povedený - verze V8.5 - oficiálně pojmenovaná MicroStation V8 2004 Edition byl prakticky bez chyb (na technické podpoře zavládla nuda...) a přinesl další zásadní pokrok - kooperaci s formátem PDF - dalo se do něj nejen tisknout, ale PDF "výkresy" bylo možné používat jako reference. MicroStation se opět o něco více otevřel světu. Doba poklidu však neměla dlouhého trvání.

Celý rok 2005 Bentley anoncovali novou verzi XM , jejíž uvedení se stále odkládalo - nakonec byla vypuštěna - v ještě silně rozhašeném stavu na jaře 2006 - u příležitosti pražského celosvětového Bentley setkání. Změny byly tenkrát dvě zásadní - změnilo se grafické rozhraní (po 15 letech !) a způsob licencování.

Následující dva roky byly "docela pracovní" především pro zaměstnance, kteří u Bentley nebo u jejich partnerů zajišťují technickou podporu. Naštěstí každá krušná doba má své vyústění - platilo to i tehdy, na podzim  2008 je vypuštěna kvalitní verze - i když se dlouho (celé desetiměsíční testování) nazývala Athény, tak její finální název je V8i. Bohužel Bentley marketingový odbor nevydal tiskovou zprávu, co to "i" znamená, a tak se toto označení stalo subjektem mnoha debat - nabízelo se zkratka za: "inteligence", "idiot", "imaginární jednotka", "Iowa", "Ivanhoe" a dokonce i "imagine". Zkratka V8i se, zdá se, Bentley marketingářům zalíbilo, protože trvá podnes. Jen je doplňováno kódem SelectSeries_n (kde n je pořadové číslo, které zatím dospělo k hodnotě 3). 

Jak šel čas...

1983             PseudoStation
1984             MicroStation 1.0
Únor 1987        MicroStation 2.0
Prosinec 1988    MicroStation 3.0
Duben 1989       MicroStation 3.3
Prosinec 1990    MicroStation 4.0
Říjen 1993       MicroStation 5.0
Červen 1995      PowerDraft 5.5
Listopad 1995    MicroStation 95
Listopad 1997    MicroStation SE
Leden 1999       MicroStation/J (V7)
Říjen 2001       MicroStation V8 (V8.0)
Únor 2003        MicroStation V8.1 (V8.1)
Duben 2004       MicroStation V8 2004 Edition (V8.5)
Květen 2006      MicroStation XM (V8.9)
Listopad 2008    MicroStation V8i (V8.11)
Listopad 2009    MicroStation V8i (SELECTseries 1) (V8.11.05)
Červenec 2010    MicroStation V8i (SELECTseries 2)
(V8.11.07)
Duben 2012       MicroStation V8i (SELECTseries 3) (V8.11.09)

Listopad 2012    MicroStation V8i (SELECTseries 3)  Update 1
Červen  2013     MicroStation V8i (SELECTseries 3)  Update 2

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře