Horní a dolní index v textu

V dialogu Textový Editor je možné při vytváření nového textového prvku určit, že nějaké znaky, nebudou "plnohodnotné", ale ukáží se jako dolní nebo horní index.

Postup, jak to zajistit si ukážeme na jednoduchém příkladu: Do výkresu umístíme textový prvek s informací, že je to popis nádrže o objemu 20 metrů krychlových (horní index = 3) a v nádrži se nachází kyselina sírová (dolní indexy = 2 a 4).

Začátek je jednoduchý, spustíme nástroj Umístit text a do dialogu Textový editor napíšeme:

Nádrž:  20 m3 H2SO4

Text umisťujeme metodou Vztažný bod, a tak je textový řetězec vidět nejen v dialogu, ale také na kurzoru.

Nyní vybereme tu část textu, která se stane horním indexem: Je to číslice "3". A následně určíme, že tento vybraný kus textu se stane horním indexem. Příslušnou "přepínací" ikonu naleznete při pravém horním okraji dialogu Textový editor.

Tím jsme získali metry krychlové, zbývá ještě správně indexy vybavit kyselinu sírovou. Stačí v chemickém vzorci vybrat "2" a "4" a následně je přepnout do dolního indexu. Příslušnou ikonu naleznete snadno.

Zde bychom mohli výklad na téma hodní/dolní index ukončit. Avšak je třeba ještě vyřešit jeden potencionální problém. Jak horní index, tak i dolní index jsou docela malé. Rádi bychom, aby příslušná čísílka "3", "2" a "4" byla větší a tedy i čitelnější. 

MicroStation Update 16 přináší novinku, která nám tento problém vyřeší. (Dříve byla velikost indexů fixní, nastavena na 20% výšky "neindexovaných" znaků.)

Pomocí dvou příkazů lze nastavit poměr velikosti pro dolní a horní index vůči ostatním znakům. Příkazy jsou dva, zvlášť pro horní a zvlášť pro horní index. Příkazové okénko otevřete nejjednodušeji klávesou F9.

Dolní index:  TEXTDISPLAYSCALE SUBSCALE [hodnota]

Horní index:  TEXTDISPLAYSCALE SUPERSCALE [hodnota]

Hodnota je číslo v intervalu (0;1) a určuje poměrnou velikost indexu vůči ostatním znakům. 

Jakmile do Příkazového řádku zadáme

TEXTDISPLAYSCALE SUPERSCALE 0.5

tak se velikost "3" zvětší a bude poloviční vůči ostatním znakům.

U dolního textu buďme velkorysejší a nastavme jeho velikost na 70%.

TEXTDISPLAYSCALE SUBSCALE 0.7

Takto nastavené velikosti indexů jsou nezávislé na vybraném a aktivním textovém stylu. Avšak v jiném výkresu je třeba tyto hodnoty nastavit znovu. Doporučujeme proto oba příkazy, včetně číselné hodnoty, pověsit na nějakou funkční klávesu, abyste je pro jiné výkresy nemuseli zadávat opakovaně v Příkazovém řádku.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře