CAD Lexikon

Ukončuji SELECT, co všechno ztratím?

Jste SELECT uživatel? Nebaví vás platit každoročně firmě Bentley poplatky za používání služby SELECT? SELECT smlouvu lze vypovědět/ukončit. Avšak... Je snadné něco opustit, ale je třeba vědět, oč při takovém kroku přicházíme.

Dlouholetý uživatel služby/programu SELECT si snadno navykne na výhody, které tato služba přináší. Ukončit SELECT je snadné, stačí tuto smlouvu neprodloužit, avšak jaké "odvetné" kroky lze čekat ze strany firmy Bentley?

Základní pravidlo: Ukončením SELECTu uživatel neztrácí právo používat dříve zakoupené produkty. Licence budou i nadále v NeSELECT (a tedy bezplatném) provozu fungovat, i když jinak (podrobněji viz níže). Dříve zakoupené licence vám zůstávají. A je jedno, zda jste k nim program/službu SELECT zakoupili okamžitě, nebo kdykoliv později.

Poznámka: Při užívání SELECTu je možné některé licence na Bentley produkty tzv. "vrátit", aby jste na ně zbytečně nemuseli platit pravidelné SELECT poplatky. Lze tak například snížit počet "SELECTových" licencí MicroStationu ve vaší firmě z 5 na 3 (nebo z 86 na 71, atp.). Jakmile toto omezení (vrácení) provedete, pak vám při ukončení SELECTu zůstane v ruce jen aktuální počet licencí, nelze se domáhat dříve vrácených (tedy přesněji "zahozených") licencí. 

Kromě řady drobných (i když pro někoho důležitých) výhod a bonusů - typu sleva na školení, možnosti e-learnig vzdělávání, pozvání na BE konference ap. ztratí končící SELECT uživatel tyto základní výhody:

A) Nelze používat "Trust Licensing"

SELECTové Bentley Licence jsou "končícímu" SELECT  uživateli odebrány - přesněji vypnuty na Bentley Licenčním serveru, a místo nich jsou mu přiděleny obyčejné NeSELECT licence. Jako kdyby SELECT službu nikdy nepoužíval. Mezi SELECT a NeSELECT licencí je rozdíl. Díky principu "Trust Licencing" je SELECT licence automaticky přenositelná. Uživatel ji může "na střídačku" používat na více počítačích. Může se sice takto dopustit tzv. Overusage (tj. současného používání jedné SELECT licence na více PC), ale toto hlídá a hlásí Bentley Licenční server. Obyčejná licence není přenositelná automaticky. Uživatel si ji musí na PC, kde pracuje s Bentley programem, vypůjčit. A to ručně. Pokud by chtěl licenci použít na jiném počítači (třeba večer doma), tak ji nejdříve z počítače (který mu stojí na stole v práci, kde licence je vypůjčena) musí vrátit do Bentley Licenčního Serveru. Stěhování licencí tedy neprobíhá u NeSELECT licence automaticky, ale je třeba to provést vždy ručně. A pokud licenci při odchodu od jednoho počítače zapomenete vrátit (do Bentley Licenčního Serveru), pak si ji na druhém počítači nevypůjčíte - protože licence zůstala trčet na vypnutém počítači, u kterého už nejste...

Podrobnosti o Bentley licencích

Typická potíž s NeSELECTovou licencí

B) Není možné provádět upgrade Bentley programů

Jakmile uživatel již není SELECTem, pak nemá možnost stahovat nové verze Bentley programů. Ani toho, jehož licenci má zakoupenu, ani těch ostatních - pro vyzkoušení. Jinak řečeno: Ukončením SELECTu se pro uživatele portál BentleySoftwareDownload uzavře. Uživatel, který ukončuje SELECT, může používat v budoucnu tu verzi zakoupeného Bentley programu, která je v okamžiku ukončení aktuální - tu si ještě může stáhnout  a nainstalovat. 

Jakékoliv následné upgrady jsou již pro NeSELECT uživatele nepřístupné.

Poznámka 1: Mohlo by se zdát, že není třeba provádět upgrade, když jsme se stávající verzí spokojeni. Bohužel tato logika má dvě díry. Jednak: Každým rokem přicházejí různé firmy s novými formáty svých dat - typickou ukázkou je Autodesk a formát DWG. Pokud se na počátku roku 2013 rozhodnete ukončit SELECT, tak vám zůstane verze MicroStationu/PowerDraftu, která umí načíst a zapsat DWG 2013. Avšak napřesrok nastane sezóna DWG 2014, za další rok nastoupí DWG 2015 atd. A tyto nové formáty váš "konečný" MicroStation umět nebude. Druhak: Mohou nastat kolize s novými operačními systémy. Staré MicroStationy/PowerDrafty nebudou (buď vůbec, nebo částečně) běhat pod nejnovějšími Windows. Podrobněji v tomto článku.

Poznámka 2: Zdá se, že můj chybějící přístup na BentleySoftwareDownload nevadí. Kamarád Pepa ze spřátelené firmy stále ještě SELECT zákazník je, a tak mi potřebnou novou verzi stáhne a přinese na flešce. Já ji nainstaluji a spustím.... Tato prostá, řekl bych, že typicky česká úvaha, má slabinu. Nefunguje vždy. Pokud byste prováděli takto dílčí upgrade jakéhokoliv Bentley programu, tak vám to projde. Ale při zásadnějších upgradech typu "verze XM na verzi V8i" narazíte na problém, vaše NeSELECT licence nebude pro verzi po "zásadním upgradu" pracovat. Důvod je jasný: NeSELECT licence je připravena pouze pro určenou verzi a automaticky se nepovyšuje.

C) Nemůžete používat Service Ticket

Formulář Service Ticket mohou používat jen SELECT zákazníci. Jakmile SELECT smlouvu vypovíte, pak už žádný dotaz Bentley přes tento standardní formulář nepoložíte. Navíc: pokud jsou nějaké vaše starší problémy stále řešeny, jako NeSELECT se k těmto odpovědím již nedostanete. Stručně řečeno: Ukončením SELECTu spadla "ServiceTicketová" klec.

D) Nelze používat aplikaci SELECTServer

Aplikace SELECTServer je nezbytná pomůcka pro administrátory, aby si ve větších firmách (= více Bentley licencí než jedna) udrželi přehled, jak jednotliví uživatelé využívají (popř. blokují) licence na Betley programy. Pro NeSELECT uživatele tato aplikace nemá smysl, protože už mj. nefunguje princip "Truth Licensing". A proto se administrátor v NeSELECT firmě musí smířit s tím, že licence mezi uživateli je třeba rozpůjčovávat a vracet ručně - viz bod A). 

Pokud jste si navykli jako SELECT uživatelé používat standradní web rozhraní na portálu selectservices.bentley.com, pak vám obrázek s proškrtanými rubrikami snadno ukáže, o co čerstvý NeSELECT uživatel přichází.

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře