CAD Lexikon

Nový MicroStation: Beta 2

První Beta verze nového MicroStationu 8.21.02.114 - tzv. Early Access Preview už dosloužila. Když jsem si ji chtěl 1. září pustit, tak mi stroze oznámila, že čas na zkoušení vypršel (v originále "expired"). Tato prázdninová Beta měla časový strop nastaven na 31.srpen - nezávisle na tom, kdy ji uživatel nainstaloval.

9. září Bentley na stránkách SelectServicesOnLine zpřístupnili ke stažení pro všechny SELECT uživatele druhou Betu nového MicroStationu. Má číslo 8.21.02.115. Stáhnete si ji, pokud budete filtrovat Download Category jako Beta and Work in Progress.

Tato druhá Beta je číselně jen velmi nepatrně odlišena od té první (8.21.02.114 -> 8.21.02.115) a vzhledově se obě verze - asi - neliší. (Těžko to porovnat, když tu první Betu už nelze spustit...)

Hledal jsem v Nápovědě a ReadMe souboru druhé Bety, zda zde není explicitně vypsáno, čím se obě bety liší - co v druhé Betě přibylo, popř. bylo opraveno. Avšak nic jsem nenašel... Bývalo dobrým zvykem, že v ReadMe souboru byl vždy článek na téma "Co je nového?". Aktuální ReadMe obou bet má nový formát a strukturu, a tato kapitola tam není. Přibyla však jiná kapitola - Superseded and Removed Features (Nahrazené a odstraněné vlastnosti/postupy/nástroje) - Tedy nikoli: Co je nového? ale Co je vyhozeno... 

Také jsem se nedozvěděl, jak dlouho tato druhá Beta bude žít. Ta první měla trvanlivost 3 měsíce, u té druhé to asi bude stejné - takže do konce listopadu, doufejme.

Protože odlišnosti mezi oběma betami se zdají být (při prvním náhledu) menší než titěrné, předpokládám, že jediným důvodem vzniku druhé Bety bylo, že ta první už ukončila činnost. Proto pro druhou Betu platí totéž, co již bylo napsáno (např.) v tomto článku a v kategorii Všimněte si v nové verzi.

 

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře