PW web - Export súboru

Ak spracovateľ potrebuje konkrétny súbor z ProjectWise servera, môže si ho vykopírovať na svoj lokálny disk. V príspevku je popísaný postup.

Vyexportovanie súboru použijeme vždy, keď je treba pracovať so súborom, ktorý je uložený v ProjectWise.


Postup:

1.    Vyhľadať dokument v ProjectWise. Jeho súčasťou je súbor., ktorý vykopírujeme.

2.    Z kontextového menu (pravé tlačítko myši na dokumente) vybrať Export...

3.    Zadať cieľový adresár a ukončiť cez OK.
 

4.    Zobrazí sa priebeh exportu:
 

5.    Po vyexportovaní bude dokument v ProjectWise označený symbolom diskety a vyexportovaný súbor sa nachádza v určenom adresári.

"Určený adresár" je vhodné určiť tak, aby ste po zeditovaní súboru ľahko do neho nakopírovali  pozmenený súbor a naimportovali ho späť do ProjectWise úložiska.

 

Súvisiace články:

PW web - Import súboru

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře