ProjectWise - pojmy

Dokument (Document)
- základná entita, ktorá je spracovávaná v rámci používania ProjectWise. Dokument je možné predstaviť si ako záznam v databáze. Tento záznam obsahuje jednotlivé položky s údajmi o dokumente (napr. kto vytvoril dokument,  kto ho posledný editoval, veľkosť a iné) a navyše je k záznamu pripojený aj súbor ( napr typu .DOC, .XLS, .DGN, .PDF a pod.) - hovoríme potom o dokumentoch typu Word, MicroStationa a pod.

  

Zložka (Folder)
- analógia k adresáru na disku, je to organizačná štruktúra v rámci ProjectWise dát, ktorá zhromažďuje súbory a ďalšie zložky.

Dátový zdroj (Datasource)
- analógia k disku počítača, t.j. miesto, kde sú uložené údaje. Je to štruktúra v rámci ProjectWise. Používa a podobne ako disky v počítači – v rámci dátového zdroja sa nachádza štruktúra zložiek a dokumentov. O nastavenie dátových zdrojov sa stará typicky administrátor.

Vyzdvihnutie dokumentu (Check Out)  
- vypožičanie si dokumentu vykopírovaním pripojeného súboru z dátového zdroja. Súbor bude dočasne uložený na lokálnom počítači. Dokument ostane zamknutý v dátovom zdroji až dovtedy, kým nebude spracovateľom uvoľnený - napr. ukončením práce so súborm a jeho vrátením do dátového zdroja.

Vrátenie dokumentu (Check In)
- vrátenie dokumentu späť z lokálneho spracovania (lokálne PC) do dátového zdroja. O výzvu na vrátenie (resp. "nevrátenie" dokumentu) sa postará tzv. integrácia ProjectWise s aplikáciou, ktorá sa prejaví týmto dotazom:

Používateľ si vyberie jednu z možností.

Lokálna kópia (Local Copy)
-  kópia dokumentu z dátového zdroja PW, ktorá sa vytvorí pri otváraní dokumentu v rámci používania ProjectWise. Po ukončení práce s dokumentom sa lokálna kópia zmaže alebo ponechá – podľa nastavenia.

Atribúty (Attributes)
- vlastnosti/údaje o dokumente alebo zložke. Môžu byť číselné, textové alebo výberom zo zoznamu. Atribúty sú systémové alebo používateľské. Používateľské atribúty sú také,  ktoré nadefinoval administrátor riešenia. Príklady používateľsky definovaných atribútov:

  

Pracovný tok (Workflow)
- Postupnosť stavov, ktorými dokument “prechádza“.  Pracovné toky a ich fázy pripraví administrátor. Pracvný tok je jedným z atribútov dokumentu.

Stav pracovného toku (State)
- vlastnosť dokumentu, ktorá označuje stav/fázu spracovania dokumentu. Zoznam stavov definuje administrátor. Stav je jeden z atribútov dokumentu.

Verzia (Version)

- rozdielne podoby dokumentu tak, ako vznikali postupne v čase. ProjectWise udržuje informácie o všetkých dostupných verziách daného dokumentu v systéme. Používatelia pracujú štandardne s poslednou/najnovšou verziu dokumentu, no na požiadanie môžu pristupovať aj k predošlým verziám.


Rozhranie ProjectWise Explorer-a

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
  • Žádné komentáře