CAD Lexikon

PowerCivil - co je nové podle verzí

Přehled inovací aplikace PowerCivil for Czech Republic je zkrácený s cílem zestručnit dlouhý a podrobný seznam novinek a je zpracován podle souboru "readme_powercivil.chm" v instalaci PowerCivil-u.

PowerCivil V8i (SELECTseries 2)

 • Byla provedena optimalizace prostředí pro zvýšení použitelnosti Civil Geometrie.
 • Sběr dat nyní umožňuje import mračna bodů.
 • Možný popis souřadnic XY buňky/bloku vloženého v příčných řezech.
 • Editace prvků kanalizace v profilu pomocí pravého tlačítka.
 • Tabulka rozšíření detekuje, zda jsou dostupné hodnoty převýšení. 

PowerCivil V8i (SELECTseries 1)

 • Kliknutí pravým tlačítkem na grafiku zobrazenou Civil stylem otevře kontextové menu s Editací stylu.
 • Civil Geometrie - nové a jednodušší nástroje geometrie.
 • PowerCivil produkty mají nyní pro Úlohy a kontextové menu DGN knihovnu instalovanou do \PowerCivil s názvem PowerCivil.dgnlib.
 • PowerCivil doplňuje do prostředí CAD nový příkaz na zobrazení nebo skrytí Průzkumníka PowerCivil.
 • PowerCivil panely nástrojů jsou dostupné také v CAD prostředí > Nástroje > Panely nástrojů.
 • Soubor > Import > Povrch. Přidána možnost importovat síť do povrchu. Tato možnost je dostupná pouze v MicroStation prostředí.
 • Příkaz Aktualizovat zobrazení povrchu je více dynamický. Zapnutí nebo výběr prvků automaticky zobrazí odpovídající grafiku. Vypnutí nebo odvýběr prvků automaticky vypne odpovídající grafiku.
 • Byl přidán příkaz Přidat důlní měření.
 • Příkazy Vytvořit příčné řezy, Popsat příčné řezy, Aktualizovat příčné řezy, Kubatura z příčných řezů a Hmotnice byly zkombinovány do jednoho příkazu Příčné řezy.
 • Knihovna šablon > nový příkaz Test řízení bodu umožňuje uživateli testovat řízení bodu bez nutnosti nejdříve smazat druhé řízení bodu.
 • Byly přidány vzorce proměnných pro vazby.
 • Tvorba situace a profilu > záložka Nastavení profilů. Možnost popisovat řídící čáry klopení a stávajícího povrchu dle nastavení v Popis profilu.
 • Zobrazit XML výpisy > Přidána skupina LandXML.

PowerCivil V8i

 • Podpora ProjectWise V8i (verze 08.11.05).
 • PowerCivil nyní obsahuje vlastní CAD prostředí.
 • PowerCivil nyní využívá 3GB paměti.
 • Podpora formátu AutoCADu 2009 DWG (čtení i zápis).
 • Instalace aplikace kruhových objezdů Roundabouts je nyní provedena přímo při instalaci Bentley PowerCivil. Příkazy kruhového objezdu stejně jako knihovnu kruhových objezdů pak najdete v nástrojích CAD platformy v Úlohy Tasks > Civil > Kruhové objezdy.
 • Nová sada funkcí Civil AccuDraw je obdoba MicroStation AccuDraw a přidává při kreslení komunikaci s daty projektu. Civil AccuDraw najdete přímo v panelech menu Nástroje MicroStation.
 • Sada příkazů pro práci Civil s GPS (Global Positioning System) byla přidána jako příkaz do menu MicroStationu > Nástroje > Geografie > Global Positioning System (GPS).
 • Export > Povrch. Možnost exportovat povrch InRoads Group do souboru GEOPAK Dat byl přidán do typu bodu v tomto příkazu.
 • Modelář stavby: Příkazy Modeláře stavby umožňují rychlý a dynamický návrh modelu stavby a jednoduché řízení změn, které se při stavbě vyskytnou. Příkazy zobrazují změny okamžitě při zadání a poskytují okamžitou odezvu. Program tak nabízí modelování inženýrských staveb bez nutnosti spojování a odebírání grafiky. Mnoho tradičních a těžkopádných postupů je nyní zredukováno do jednoho kroku: např. dynamický posun tělesa v jednom kroku - bez nutnosti měření a následného spojování povrchů, ořezávání a dalších kroků.
 • SDK bylo značně rozšířeno.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
 • Žiadne komentáre