Bentley OpenRoads

Spoločnosť Bentley Systems oznámila nasadenie zdieľanej funkcionality medzi jej „civil“ produktami s  označením OpenRoads.

Je to technológia zdieľaného kódu medzi jej produktami InRoads, Geopak a MXROAD vo verzii V8i SELECTseries 3 a je vyvrcholením doterajšej snahy  o zjednotenie platforiem. Tento proces začal uvedením inovovaného modelára (Návrh cesty / Roadway Modeler)  v predchádzajúcich verziách a pokračuje ďalším vývojom. Používatelia budú tak mať možnosť profitovať zo zdieľaných inovácií  vo všetkých fázach života stavby: projektovania, výstavby aj správy inžnierskych diel.

Nová  funkcionalita je vyjadrená pojmami ako immersive modeling, design-time visualization, design intent capture and persistence, hypermodeling, information mobility a construction-driven engineering sú možno ťažšie preložiteľné, ale skúsime ich voľne vyložiť. Používatelia v praxi to môžu vnímať ako prácu v prepojenom dátovom prostredí so snahou akceptovať požiadavky praxe: ako od projektanta, tak aj manažéra projektov a jeho budúceho správcu. Využívajú sa pritom nové možnosti aplikácií vo verzii V8i SELECTseries 3. Bentley zapracováva tieto možnosti do každej produktovej línie, aby používatelia mali zabezpečený rovnaký funkčný štandard.


Greg Bentley, CEO Bentley Systems, sa vyjadril v zmysle, že Bentley postupne sprístupňuje výhody OpenRoads svojim používateľom InRoads, Geopak a MXROAD tak, aby to nemalo deštruktívne účinky, ale umožnilo im plynulú prácu na projektoch.

Niečo o spomínaných pojmoch:

 • Inteligentné prvky - umožňujú nastaviť vzťahy medzi súčasťami návrhu. Projektant sa môže sústrediť na návrh diela s možnosťou priebežných zmien (on the fly) s okamžitou odozvou v geometrii diela prezentovanej vo zvolenom vizualizačnom režime.
 • Funkcie vnoreného modelovania - umožňujú vytvárať priebežné vizualizácie projektovaného stavu priebežne s interatívnymi zmenami parametrov návrhu. Aplikácia udržuje zadané informácie o modele stavby. Interaktívnou zmenou návrhu dochádza k jeho úprave s dodržaním ostatných parametrov a vzťahov. Toto nazývame vnoreným modelovaním, ktoré umožňuje inžinierom udržiavať si prehľad o celej stavbe.
 • Hypermodel - je  spôsob prezentácie informácií priamo v 3D contexte, čiže v 3D modele stavby. Tento model funguje ako úložisko informácií pre vnorené vzťahy: medzi modelom a 2D kresbou, rastrami, fotografiami, mračnami bodov, škálovateľným terénnym modelom, hyperlinkami/odkazmi, nameranými alebo pnaprojektovanými dátami. Hypermodely v rámcii OpenRoads sprístupňujú informácie špecifické pre projektantov inžinierskych stavieb do prepojeného modelu stavby použiteľného počas celého života diela: od návrhu, výstavbu až po jeho správu.
 • Informačná mobilita – v našom prípade ju chápeme ako mobilitu dát a informácií o projektoch – je aplikovaná v rámci aktivity OpenRoads pre rôzne druhy informácií z rôznych oblastí: architektúry, stavebníctva, výstavby a prevádzky diel alebo tiež priestorových (geo) informácií. Používatelia z rôznych odvetví si môžu vymieňať dáta v zodpovedajúcom formáte a požadovanej presnosti. OpenRoads poskytuje tieto možnosti prostredníctvom podpory i-modelov (kontajner dát rôzneho druhu). Takto poskytnuté dáta umožňujú posudzovať návrh diela, vizualizovať ho, riešiť kolízie a simulovať priebeh tvorby diela. Používatelia môžu dopĺňať údaje o komentáre a vytvárať 2D alebo 3D PDF výstupy pre širšie publikum.
   

A teraz ako konkrétne sa to prejaví na mojej verzii InRoads-u, PoweCivil-u alebo PowerRailTracku V8i SELECTseries 3:

 • Modelár sa presúva do DGN a vytvára 3D objemové modely a tiež modely povrchov. Vytváranie a editácia povrchov bude dynamickejšia
 • Data Acquisition je premenovaná na Survey a doplnená o ďalšie rozšírenia. Vytvára nový spoločný terénny model .
 • Civil Geometry – pribudol povel pre pozdĺžny profil.
 • Nový prvok “terén” je po pridaní do MicroStation široko využívaný vo všetkých produktoch Bentley. Ku zabudovaným štandardným funkciám na analýzu terénu pridávajú “civil” produkty kompletnú sadu nástrojov na prácu s týmito terénmi/povrchmi.
 • Dynamické pohľady budú využívané na zobrazovanie priečnych rezov. Grafika priečnych rezov pritom nemusí nutne pochádzať z aplikácií InRoads.
 • Civil Cells (inžinierske bunky) – pokročilé súčasti návrhu diela, ktoré sú vopred pripravené. Môže to byť napr. pripojenie telesa vedľajšej komunikácie na hlavnú trasu, kruhový objazd a iné.  Podľa ukážok by mala byť tiež možnosť dynamického zobrazovania zmien návrhu.
   

Ďalšie info na Bentley stránkach.

 

Prosím zaregistrujte se pro psaní komentářů
 • Žiadne komentáre